KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ONLINE ÜYELİK KAYDI AYDINLATMA METNİ

Loya Mağazacılık Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede online üyelik kaydı aydınlatma metni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kimlik (ad, soyad), iletişim (cep telefonu, e-posta adresi, adres), işlem güvenliği (kullanıcı şifresi, IP adresi, log kayıtları), müşteri işlem bilgisi(sipariş, alışveriş, iptal/iade talep, favorilerim bilgisi, sepette yer alan ürün bilgisi), finans (ödeme bilgisi) ve pazarlama (indirim kodu bilgisi) kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Loya Mağazacılık Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Loya”) olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz;

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki tablo uyarınca aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi Aktarma Amacı
Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler Online üyelik, sipariş ve satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, şüpheli abonelik ve satış süreçlerinin tespit edilmesi, oluşturulan kayıtlarla ilgili destek verilmesi, müşteri iletişim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet operasyon ve tedarikinin gerçekleştirilmesi, çerez işleme faaliyetlerinin ve kullanıcı deneyimlerinin oluşturulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi(açık rıza verilmesi halinde), ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilmesi
Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler/ Perakende Grup Şirketleri Reklam/promosyon/pazarlama faaliyetleri için ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulması(açık rıza verilmesi halinde)
Perakende Grup Şirketleri/ İş Ortakları Siparişlerin ilgili perakende grup şirketleri ile paylaşılması ve ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması, ortak projelerin yürütülmesi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi
Anlaşmalı Hukuk Firması Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

Kişisel Verileriniz; online olarak yapmış olduğunuz eylem ve işlemler veya güncellemeler vasıtasıyla web sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:


Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metnini okuyarak, metin içinde belirtilmiş olan yollardan biri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz, Loya tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, Loya kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.